Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

HiroTailo
23:20

February 15 2017

HiroTailo
20:39
6888 6241 500
Alan Nowak Photography
Reposted bysheeponajeep sheeponajeep

April 17 2015

HiroTailo
10:53
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— M. Hłasko
Reposted fromumorusana umorusana viamalinowowa malinowowa
HiroTailo
10:31
9224 681b
Reposted byadmngriberEndlesswaitformiracleparachuteoutofmyheadfarbapalahniuks-laughterknicker

April 04 2015

HiroTailo
00:47
1448 35e0
Reposted byzayna99 zayna99

March 31 2015

HiroTailo
02:52
5287 d6ee
Nie wiem nic.
HiroTailo
02:51
5130 3714
HiroTailo
02:50
4860 59a9

March 29 2015

HiroTailo
05:00
Play fullscreen

RAC - We Belong (ODESZA Remix)

HiroTailo
02:08
We all deserve morning sex and pancakes

2015 watchword
HiroTailo
02:03
7132 f2cb
Peep Show !
HiroTailo
02:01
6688 d459
Reposted byhologramuskakalowylubisztosukoRedHeadCathstrangespectersiamyoursstrangespecterschlebemzkarbidemkokosankaLipschen

March 27 2015

HiroTailo
04:53

March 26 2015

HiroTailo
23:41
You ever wanna fuck the living shit outta somebody but also cook for them and make sure they’re emotionally stable?
HiroTailo
22:51
7264 33ca 500
Reposted byadrempanmiausatyrasokobadalenazoraxembraceyougurtwayveridiana

March 25 2015

HiroTailo
23:23
9683 8d2a
HiroTailo
23:22
9513 0b11
HiroTailo
23:21
- Co u ciebie?
- A dziękuje, wszystko do dupy.
HiroTailo
23:19
I była zgroza nagłych cisz!
I była próżnia w całem niebie!
A ty z tej próżni czemu drwisz,
kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?
— Bolesław Leśmian

March 16 2015

HiroTailo
00:21
1962 9681 500
Keswick 14'
Reposted bymalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl